ออฟฟิศ ออฟฟิศ

"เชื่อในเรา เชื่อในงาน ทำสิ่งที่สร้างสรรค์ ร่วมพลังให้มั่นคง ก้าวเดินไปพร้อมกัน ด้วยรักและผูกพัน"

โปรเจคท์เอ็ม (“Project คือ โครงการ และ M คือ Money หรือ เงินในภาษาไทย”) เรียกให้เข้าใจง่ายๆว่า “โครงการสร้างเงิน” ในโครงสร้างของบริษัทนั้น ได้กำหนดให้การกระจายรายได้เป็นพันธกิจหลักของโปรเจคท์เอ็ม โดยผู้ก่อตั้งนำโดยคุณกานต์พัธศ์ ได้ชี้นำแนวทางการบุกตลาดโดยใช้โครงสร้างที่สมาชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม Project M ต้องการลดช่องว่างทางรายได้ของสังคมและส่งเสริมให้นักธุรกิจรายย่อยพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สังคมไทยยั่งยืน

กดเพื่อดูนโยบายบริษัท

ทีมหลักของเราคือใคร?

empty
กานต์พัธศ์ สิรีโรจนะ
ผู้ก่อตั้ง

นักลงทุนผู้มีประสบการณ์การลงทุนในบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างหลากหลาย และเป็นเจ้าของบริษัทจิวเวลรี่ส่งออกต่างประเทศมากกว่า 40 ปี

empty
โรจน์ทนธรรม ศรีภิรมย์สุข
ประธานกรรมการบริหาร

ผู้มีประสบการณ์ในวงการระบบเครือข่าย และเข้าใจการสร้างทีมงานที่จะผลักดันให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจ

empty
ทนาย วสุ แสงสินธุศร
ทีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย